9 iulie 2013

Permise - A.R.B.D.D. pentru Delta Dunarii

  Sursa:   Blog Info-delta.ro

  (text reeditat)

În anul 2013 ...

Accesul turiştilor pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

        Este posibil numai pe baza permisului de intrare. Conform Ordinului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării la solicitarea persoanelor fizice si juridice, permisul de acces in rezervatie pentru turisti este de: 5 lei /persoana/zi; 15 lei persoana/ saptamana; 30 lei persoana/ an. 
        Încasarea tarifelor pentru accesul pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se face la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării conform urmatorului program: 
Luni – Vineri: 08.00 – 16.00, 

precum si la Centrele de Informare ARBDD. 
(există un astfel de centru şi în localitatea SULINA) 
        Tariful nu se aplica pentru copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri si raniţii din Revolutia din decembrie 1989. Contravaloarea permiselor mai poate fi achitată atât prin mandat poştal, cat si prin virament bancar, în contul instituţiei noastre nr. R085TREZ6415032xxx000263, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, beneficiar: A.R.B.D.D. Tulcea, Cod fiscal: 3722040, specificand la explicatii: Tarif acces pentru persoane. Pe durata vizitei in perimetrul RBDD turistul trebuie sa prezinte dovada plaţii către organele de control.

                                   
                                                                                                                             Permis de intrare – verso

Accesul cu nave şi ambarcaţiuni în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

        Se face respectand Ordinul nr. 111/2007 Reguli privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul RBDD, emis de Ministerul Mediului si Padurilor, in baza permisului de acces pentru nave si ambarcatiuni. Obtinerea permisului este conditionat de plata unui tarif: 100,00 lei/ambarcatiune/an, respectiv 20,00 lei ambarcatiune/sejur. 
        Incasarea tarifelor pentru accesul cu nave si ambarcatiuni pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se face la sediul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii conform urmatorului program: 

Luni – Vineri: 08.00 – 16.00.

                                                                                                                        Permis ambarcatiuni – verso

Accesul cu autovehicule in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

        Se face in baza unui permis de acces pentru autovehicule, ce este conditionat de plata unui tarif in valoare de 100,00 lei/autovehicul/an, respectiv 10,00 lei/autovehicul/zi. . Incasarea tarifelor pentru accesul cu cu autovehicule pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se face la sediul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii conform urmatorului program: 
Luni – Vineri: 08.00 – 16.00.


                                                                                                                                     Permis auto -verso

Practicarea pescuitului recreativ / sportiv in Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

        Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii practicarea pescuitului recreativ / sportiv in habitatele piscicole naturale se face numai in baza permisului de pescuit recreativ/ sportiv emis de catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Conform HG nr.1016/2008 privind cuamtumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura, taxa pentru permisul de pescuit recreativ/sportiv in rezervatie este: 30 lei persoan/an; 10 lei elevi si studenti/an; 10 lei persoane cu handicap usor si mediu/an; gratuit persoane cu handicap grav/an; gratuit pensionari si veterani de razboi/an. Incasarea tarifelor pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/ sportiv pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se face la sediul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii conform urmatorului program: 
Luni – Vineri: 08.00 – 16.00.

                                                                                                                                 Permis pescuit – verso

                                                 

Niciun comentariu:

Flag Counter - Start: 01.10.2013

Flag Counter